ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

   856 021 412011
   856 021 453865


  856 2093820604

ມື້ນີ້ມື້ນີ້316
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້384
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້1416
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້2096
ທັງໝົດທັງໝົດ410526
 • 10
 • 07
 • 01
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 14
 • 08
 • 19
 • 18
 • 05
 • 06

ຮູບອວຍພອນທ່ານມະໄລທອງ

ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຮູບອວຍພອນທ່ານບຸນເຖີງ

ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ບຸນເຖີງ ດວງສະຫັວນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຮູບອວຍພອນທ່ານມະໂນທອງ

ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ປອ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຮູບອວຍພອນທ່ານຫົວໜ້າກົມກວດກາ

ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ພຸດທະວັນ ນັນທະວົງ
ຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ຮູບອວຍພອນທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ

ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານ ພາຍໃນກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ນາງ ກີ່ງສະດອນ ເພັດດາວເຮືອງ ຫົວໜ້າ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ