ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

ແຈ້ງການຂອງວິສາຫະກິດ

 • ແຈ້ງການຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ
 • ແຈ້ງການຄວບວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການແຍກວິສາຫະກິດ
 • ແຈ້ງການດຳເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊຳລະສະສາງ
 • ແຈ້ງການສິ້ນສຸດການແບ່ງປັນຊັບສິນ ແລະ ຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້79
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້650
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້2330
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້15670
ທັງໝົດທັງໝົດ604519
 • 10
 • 07
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 08
 • 18
 • 05
 • 06

 ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ປີ 2024,  ກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດຈັດພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈ (MOU) ກ່ຽວກັບໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະກອບທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດແບບທັນສະໄໝ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານສົົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ, ເຊິ່ງມີບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ຈຳນວນທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 60 ທ່ານ.

ຮູບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 01

           ຈຸດປະສົງຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະກອບທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດແບບທັນສະໄໝ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະກອບທຶນຈົດທະບຽນວິສະ ຫະກິດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດຈົດທະບຽນວິສະຫະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເກີດສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ທີ່ມີການເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ຮູບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 03

 ໃນພິທີລົງນາມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ, ຫົວໜ້າກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ພ້ອມທັງໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ພິລາວັນ ສໍພາບມີໄຊ, ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດວິສາຫະກິດໃໝ່ໆ ເຊິ່ງການຂຶ້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກໃນປັດຈຸບັນ,ແຕ່ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕົວຈິງຂອງວິສາຫະກິດຍັງບໍ່ສູງ ໂດຍສະເພາະຄວາມຊັດເຈນຂອງຂອງຕົວເລກສະຖິຕິທຶນຈົດທະບຽນຂອງວິສາຫະກະກິດທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງການສ້າງຕັ້ງແລ້ວຕາມກົດໝາຍ. ຍ້ອນເລັງເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄືແນວນີ້, ກົມທະບຽນວິສະຫະກິດ,ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈໍາກັດ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເຊັນບົດບັນທຶກດັ່ງ ກ່າວຂຶ້ນ.

ຮູບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 04

ໃນການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາ ຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດໃນການລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ປອ. ບົວວັນ ວິລະວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ພິລາວັນ ສໍພາບມີໄຊ, ຜຸ້ອຳນວຍການທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈໍາກັດ. ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດໃນການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ, ບັນດາທ່ານຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄະນະປະທານສະພາບໍລິຫານ, ບັນດາທ່ານຜູ້ອຳນວຍ ການຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ.

ພິທີລົງນາມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມ.

ຮູບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 05

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່